22 Mayıs 2012 Salı

Exchange 2010 da mailbox boyutlarını listelemek

Exchange 2010 GUI de maalesef mailbox boyutlarını görülemiyor. Exchange management shell de şu konmut çalıştırılırarak kullanıcıların mailbox boyutları listelenebilir.

Get-MailboxDatabase "" | Get-MailboxStatistics | Sort totalitemsize -desc | ft displayname, totalitemsize, itemcount

Bu komutun sonuna " > dosyaadi.txt " eklenerek bu çıktı bir text dosyasına alınabilir.

Olay Kimliği 1054 Grup İlkesi uygulaması başarısız oluyor

Olay Kimliği: 1054
Kaynak: Userenv

Windows XP client lar Group Policy almıyorlar.
rsop.msc çalıştırıldığı zaman hata alınıyor.

Registry e aşağıdaki değerleri girdiğim zaman düzeldi.

Registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\System
Value name: GroupPolicyMinTransferRate
Value type: DWORD
Value Data: 0

Registry subkey: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System
Value name: GroupPolicyMinTransferRate
Value type: DWORD
Value Data: 0