25 Ağustos 2011 Perşembe

MySQL Ayarları

Veritabanı Oluşturma


Mysql'e root ile bağlanmak:
mysql -u root -p

Database oluşturma:

mysql> create database testdb;

Oluşturulan database üzerindeki tüm hakları bir kullanıcıya vermek için:

mysql> grant all on testdb.* to user@localhost identified by 'password';
mysql> flush privileges;

Oluşturulan database üzerinde sadece okuma hakkı vermek için:
mysql> grant select on testdb.* to user@localhost identified by 'password';
mysql> flush privileges;

Oluşturulan database üzerindeki tüm hakları var olan bir kullanıcıya vermek için:
mysql> grant all on testdb.* to user@localhost;
mysql> flush privileges;


MySQL Konfigürasyon Dosyası


/etc/my.cnf

Dump Almak


mysqldump -u root -p [databasename] > sql.dump

mysqldump --skip-lock-tables
-u root -p [databasename] > sql.dump

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder