25 Ağustos 2011 Perşembe

Linux IP Adres Konfigürasyonu

1- Önce network-scripts klasörü atına gidiyoruz. Interface bilgileri burada tutulmaktadır.
            

#cd /etc/sysconfig/network-scripts
2- ifcfg- ile başlayan dosyaları listeliyoruz ve hangi interface'in konfigürasyonu yapılacaksa dosya ismi sonunda interface'in adı yazan dosyayı düzenleyeceğiz.

#ls ifcfg-*

3- ifcfg-eth0 dosyası içinde gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.

#vi ifcfg-eth0
  Dosyanın içeriği şu şekilde.


DEVICE=eth0
BOOTPROTO=none
BROADCAST=192.168.1.255
HWADDR=00:21:85:97:7c:47
IPADDR=192.168.1.210
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.1.0
ONBOOT=yes
DNS1=192.168.1.1
DNS2=4.2.2.2
GATEWAY=192.168.1.1
TYPE=Ethernet


4- eth0 interface'ini up ediyoruz

#./ifup ifcfg-eth0

5- Default Gateway ifcfg-eth0 dosyasında yazılı ancak manuel olarakda eklenebilir.

#route add default gw 192.168.1.1


6- Name Server (DNS) resolv.conf dosyası içine yazılır.

#vi /etc/resolv.conf
  Dosya içeriği şu şekilde.


nameserver 192.168.1.1
7- Network servisini restart etmek için.


#service network restart

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder